What’s New

วันที่: 2018-11-05

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของ BEST COLD CHAIN CO.,LTD. โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ …

วันที่: 2018-05-23

ประกาศเรื่องการรับสมัครงาน บริษัทต้องการผู้สนใจสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา …

วันที่: 2017-09-06

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของ BEST COLD CHAIN CO.,LTD. โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ …

วันที่: 2012-05-30

BEST COLD CHAIN CO.,LTD. เป็นบริษัทร่วมทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมีประสบการณ์ร่วมกับ SIAM NISTRANS Co., Ltd. ผู้บุกเบิกด้านการขนส่ง และ THAIYOKOREI Co.,Ltd. ผู้บุกเบิกการให้บริการเก็บรักษาความเย็น เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะช่วยลูกค้ากระจายอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ…


Third Party Logistics