วันที่: 2018-11-05

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของ BEST COLD CHAIN CO.,LTD. โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้


เบอร์โทรเก่า : +66(0)3-520-0281
เบอร์โทรใหม่ : +66(0)3-595-8526