วันที่: 2017-09-06

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของ BEST COLD CHAIN CO.,LTD. โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

โทร : +66(0)3-520-0281
แฟกซ์ : +66(0)3-574-5053