วันที่: 2012-05-30

BEST COLD CHAIN CO., LTD เป็นบริษัทร่วมทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมีประสบการณ์ร่วมกับ SIAM NISTRANS Co., Ltd. ผู้บุกเบิกด้านการขนส่ง และ THAI YOKOREI CO., LTD ผู้บุกเบิกการให้บริการเก็บรักษาความเย็น เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะช่วยลูกค้ากระจายอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BEST COLD CHAIN CO., LTD เป็น บริษัท ร่วมทุนจาก 4 บริษัท คือ Thai Yokorei (ประเทศไทย), YOKOREI (ประเทศญี่ปุ่น), Siam Nistrans(ประเทศไทย) และ NISSIN CORPORATION (ประเทศญี่ปุ่น) เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าโดยใช้ความรู้ความ สามารถที่มีจากทั้ง 4บริษัท