เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
Third Party Logistics
BCC เป็นบริษัทร่วมทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมีประสบการณ์ร่วมกับ SIAM NISTRANS Co., Ltd. ผู้บุกเบิกด้านการขนส่ง และ THAIYOKOREI Co.,Ltd. ผู้บุกเบิกการให้บริการเก็บรักษาความเย็น เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะช่วยลูกค้ากระจายอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BCC 10 wheels truck BCC 10 wheels truck BCC clean aluminium