ตัวรถบรรทุก

การบริการ|ตัวรถบรรทุก
อลูมิเนียมสะอาด
ตัวรถใช้อลูมิเนียมสะอาด

ภายในเป็นแผ่นอลูมิเนียมชิ้นเดียว ทำความสะอาดง่าย ไม่มีกลิ่นปนเปื้อน ไม่มีคราบรอยเปื้อนและรักษาอุณหภูมิที่ -30 ํC