Contact Us
STAFF LOGISTICS
     
  อัตรา : 1 Position
  เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
     
  หน้าที่และความรับผิดชอบ:
   

- วางแผนและจัดการรถบรรทุกประมาณ สำหรับขนส่งสินค้าของบริษัท

- กำกับดูแล และติดตามการใช้รถบรรทุกฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

- ควบคุมดูแลทีมงาน และพนักงานขับรถบรรทุก

     
  คุณสมบัติ:
   

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนและจัดการในงานขนส่งและมีความรู้ ด้านเครื่องยนต์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง และทำงานอย่างเป็นระบบ

- มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

- มีใบขับขี่และยานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตัวเอง

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้

     
  สวัสดิการ :
   

- ประกันสังคม

- ค่าครองชีพ/เดือน

- ประกันอุบัติเหตุ

- โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท

- เบี้ยขยัน